Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen levde mellan 1098 - 1179 i Tyskland och var förmodligen medeltidens mest spännande och inflytelserika kvinna. Få samtida hann med så mycket inom så många områden som hon. Många av hennes skrifter finns bevarade än idag.

Hildegard kom till klostret Disibodenberg vid åtta års ålder. Med tiden blev hon abbedissa och grundade två egna kloster.

Klostren var det enda stället där man kunde studera på den här tiden och det gav hög status att ha bo i ett kloster. De fungerade också som sjukhus, kommunhus och värdshus. Ny kunskap och teknik förmedlades av resande som tog in på klostren.

Hildegard fick visioner som blev nedtecknade. Hennes insikter i örter, kurer, kost, hudvård, ädelstenar och musik är levande än idag. Likasaå hennes gyllene levnadsregler som fortfarande är mycket aktuella och hennes tankar är spännande och mycket moderna. Högaktuella är hennes förklaringar till hur sjukdomar uppkommer, liksom hennes råd om hur dessa kan botas.

 

I Hildegard von Bingens helhetsläkekonst, har naturens läkande kraft stor betydelse.