Rasayana - en kraftfull antioxidant

Ayurveda beskriver rasayana (uttalas rasaa-janna) som det som renar
och stärker kroppens vätskor, celler och vävnader. Därmed förbättras immunförsvaret.

En rasayana är livsbefrämjande, skyddande och energigivande. Rasayana kan även översättas som uppbyggande, vitaliserande och föryngrande.

De motverkar cellernas nedbrytning, sjukdom och för tidigt åldrande, något man i Ayurveda känt till i flera tusen år. Ett liknande begrepp i modern tid är antioxidant.

Särskilt följande örtprdukter anses ha en Rasayanas egenskaper:

Ayu 1, 4, 5, 6, 33, 34, 51, 61 och77 

De kan därför koplettera övriga produkter. De används med fördel som en kur på 3-4 mån, eller längre vid behov.