Hälsorådgivning för ökad livskraft

Hälsa betyder harmoni i alla områden av livet - fysiskt, psykiskt, känslomässigt, yrkesmässigt, relationsmässigt och andligt. Vägen till hälsa innebär inte att täcka över symtom, utan att avlägsna de vanor, tankemönster och beteenden som förhindrar fullständig hälsa. Därför pratar vi om det som du vill fokusera på just nu för att nå en bättre livskvalitet. Jag ger enkla och effektiva råd som förbättrar din hälsa och livskraft. Innan vi träffas fyller du i några frågor om dina vanor och din livsstil. När vi träffas gör jag en undersökning av puls, ögon, tunga och naglar. Du får enkla användbara råd om förbättringar du kan göra i ditt liv och vilka örter, tekniker eller produkter som kan hjälpa dig att att nå ditt mål.  

Pris: 800 kr för 75 min + 30 min uppföljningssamtal på telefon

 

 

         

Återbesök - Hälsorådgivning 

För dig som känner behov av  mer kontinuerlig uppföljning.

Pris: 350 kr för 30 min, 650 kr för 60 min

 

 

 

En planta som får sina behov tillgodosedda blir livskraftig. När vi tar hand om oss själva och tillgodoser våra behov, blir också vi livskraftiga.