Hälsa är vårt naturliga tillstånd

Ayurveda ser hälsa som vårt naturliga tillstånd av harmoni mellan kropp, sinne och själ. 

Ayurveda beskrivs ofta som jordens äldsta hälsosystem och har sina rötter i Indien, Nepal och Tibet. Idag är Ayurveda bland de mest respekterade och använda alternativa medicinska system i västvärlden.Vägen till hälsa enligt Ayurveda innebär att man avlägsnar de vanor, tankemönster och beteenden som förhindrar fullständig hälsa.

Från födelsen har vi alla mer eller mindre av de tre kroppstyperna Vata, Pitta och Kapha i vår personliga konstitution, och detta ger oss karakteristiska fysiska och psykologiska drag.

Att känna till vår personliga konstitution hjälper oss att bättre förstå hur vi behöver ta hand om den unika person som vi är. 

 

Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa.Men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans.

 

En person med dominas i VATA doshan kännetecknas av en lätt spenslig kroppsbyggnad med varierande hunger och törst. Han/Hon tänker, arbetar, rör sig kvickt, och är kreativ, alert och pratsam.

Överskott i VATA kan visa sig genom;

Frusenhet, spänningsvärk, gasbildning, hård avföring, rastlöshet, oro, rädsla, lågt självförtroende, sömnstörningar.

 

En person med dominans i PITTAdoshan kännetäcknas av en medelstor kroppsbyggnad. Hon/Han har bra aptit och hoppar ogärna över måltider, är dynamisk, målmedveten, förnöjsam och smidig.

Överskott i PITTA kan visa sig genom;

Magkatarr, inflammationer, allergier, hudbesvär, irritation, otålighet, envishet och dominans.

 

En person med dominans i KAPHA doshan kännetäcknas av en kraftig, stark kroppsbyggnad.Hon/Han har långsam matsmältning, är metodisk, tålmodig, trygg och harmonisk.

Överskott iKAPHA kan visa sig genom;

Slembildning, svullnad, övervikt, stelhet. Man kan bli trögstartad i aktivitet, tungsint och håglös.

 
 

Läs mer om mina behandlingar och konsultationer ...

               
   

 

 

En blomma behöver vatten, näring och ljus för att växa och blomma kraftfullt och länge. Vad behöver du?